Pompy próżniowe bezolejowe GXS, CXS, Drystar i IDX stosuje się przede wszystkim w procesach odlewania precyzyjnego, spawania elektronowego, odgazowania stali, hartowania, nawęglania, lutowania próżniowego, metalizacji oraz suszenia. Edwards jest światowym liderem w technologii suchych układów pompowych i pionierem stosowania bezolejowej próżni w najtrudniejszych procesach przemysłowych.